icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Sykkelhotellet ble åpnet 1. juli og har plass til 382 sykler totalt. Foto: Ås kommune/Ellen M. Ceeberg.
Sykkelhotellet ble åpnet 1. juli og har plass til 382 sykler totalt. Foto: Ås kommune/Ellen M. Ceeberg.
  

Trygg parkering med sykkelhotell

Sykkelhotellet skal gi sikker og praktisk sykkelparkering ved togstasjonen i Ås sentrum.

Trygg parkering

Det nye sykkelhotellet har totalt 382 parkeringsplasser for sykkel.
 
208 av plassene er innvendige sykkelplasser (fordelt på to haller). Det er også plass til åtte lastesykler.
 
Alle kan kjøpe tilgang til hotellet i appen Bane NOR Parkering. Tilgangen koster kr. 50,- for en 30-dagersperiode.
 
Det er også 174 gratis parkeringsplasser under tak.
 
Hotellet er kameraovervåket, og driftes av Bane NOR.
Kontaktinformasjon vakttjeneste ved sykkelhotellet (Bane NOR)
Åpning av sykkelhotellet_Foto Ellen M
Norsk sedum på taket sørger for fordrøying av regnvannet. Foto: Ås kommune/Ellen M. Ceeberg

Taket

Taket er belagt med sedum, et grønt tak som benytter og fordrøyer avrenning av regnvannet.

De norskproduserte sedummattene er levert av Blomstertak og inneholder følgende arter:

  • Bitterbergknapp
  • Hvitbergknapp
  • Kantbergknapp
  • Broddbergknapp
  • Gullbergknapp
  • Blomsterbergknapp
Åpning av sykkelhotellet_Foto Ellen M
Fasaden er perforert med bokstaver - og på tolv steder danner de ord som forbindes med Ås. Foto: Ås kommune/Ellen M. Ceeberg

Bygget

Corten-stål

Fasadene på sykkelhotellet er laget av rusttregt stål, ofte omtalt som corten. Dette stålet er tilsatt noen få prosent kobber. Når det står ute i vær og vind vil det få en vakker rødbrun patina, som er rust. Laget fungerer som en beskyttende rustning for stålet, og gjør fasaden helt vedlikeholdsfri. Rustingen stopper med dette laget på fasaden. Stål har bedre miljøprofil, både energibruk for produksjon og CO₂-utslipp er 8–10 ganger lavere for stål enn for eksempel aluminium. Stål er sterkt og er i sykkelhotellet brukt til å fortelle en historie i det mønsteret som er skapt.

Lokal forankring

Uttrykket på sykkelhotellet, med valg av materiale og designet på fasadene er sterkt knyttet til kommunen og er et gjennomarbeidet og holdbart konsept. Fargen på cortenstålet vil forandres gjennom dagen med skiftende dagslys. Perforeringen og bokstavene vil lede blikket horisontalt og vertikalt og oppmuntre til å gjenkjenne naturlige former – i fart eller når en står stille. På kveldstid vil perforeringen belyse sykkelhotellets form og fortelle et viktig budskap om Ås sin identitet.

Både stål som materiale, den gylne fargen og det rustikke uttrykket passer godt til temaet for designet på fasadene til sykkelhotellet – Nøstvetkulturen, selv om denne er fra steinalderen. Det nye sykkelhotellet på Ås har vegger med mønster satt sammen av bokstaver og ord forbundet med den historiske Nøstvetkulturen, samt utdannelse og kunnskapskommunen Ås.

Mønsteret på fasaden er oppsatt i formen av en nøstvetøks. Nøstvetøksen tar utgangspunkt i Nøstvetkulturen; et funnkompleks av steinarter og oppkalt etter gården Nøstvet i Ås kommune. Det ble typisk funnet kjerneøkser/steinøkser av harde bergarter som er grovt formet og har noen ganger slipt egg. Formen etter øksen kan sees som linjer (punkter) i samspill med bokstaver på sykkelhotellets fasader.

Frisak og Krogh

De to rommene har fått hvert sitt navn, Frisak og Krogh, etter to personer som har hatt stor betydning i Ås kommune. Forslag til navnene er gitt av Ås kommunes lokalhistoriske arkiv ved leder Carl F. Høeg, som også har utformet tekstene om de to. 

Følgende tekster finner du i sykkelhotellet:

Astri Frisak (1883-1978)

Astri Frisak ble født i Ålesund i 1883. Hun var stipendiat ved NLH på 1920-tallet. Deretter hadde hun flere forskningsopphold i utlandet, før hun i 1931 ble ansatt som avdelingsleder ved Statens frøkontroll i Ås.

Frisaks lærebok om norsk frøavl og boken «Frøavl av sommerblomster» fra henholdsvis 1943 og 1951 ble standardverker. I en alder av 86 år utkom hennes siste bok – om plantene i bibelen, basert på kåserier i NRK.

I 1922 ble Astri Frisak valgt til den første kvinnelige formann i Studentsamfunnet i Ås, og det skulle gå nesten 50 år til neste gang. Astri Frisak var formann i Ås Vel så vel som Ås og Nordby Sanitetsforening på 1930-tallet. I Ås-avdelingen av Kvinneligaen for fred og frihet holdt hun flere appeller om hjelp til jødiske flyktninger før krigen.

Allerede på 1930-tallet argumenterte Frisak heftig i Dagbladet for kvinnelige prester, og i Ås kommunestyre for at piker skulle få spille i korps. Hun representerte Venstre i kommunestyret 1945-1951.

Sverre Krogh (1921-2016)

Sverre Krogh var en politiker (Sp) og gårdbruker fra Kroer i Ås kommune. Han var ordfører i Ås fra 1956 til 1975, og satt i kommunestyret 1948-1975 – i alt 28 år.

Krogh var medlem av Akershus fylkesting uten avbrudd i 32 år 1956-1987   samt fylkesvaraordfører 1976-1987. I tillegg var han vararepresentant til Stortinget i flere perioder    

Sverre Krogh hadde mange tillitsverv: Han var styreformann i Norske Kommuners Sentralforbund 1976-1984 og formann 1976-1984, og han hadde flere internasjonale verv i sammenslutninger for kommuner.

Sverre Krogh var en pådriver for byggingen av Rådhuset og dagens kulturhus, Ås brannstasjon, Ås og Nordbytun ungdomsskoler og Ås stadion. Han tok dessuten initiativet til å sikre eiendommen Breivoll for allmenheten på midten av 1960-tallet

Sverre Krogh var med andre ord en sentral person i utviklingen av Ås kommune etter krigen. I 1988 ble Krogh tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her