Foto av nøkkel i et garderobeskap
  

Utsatt sesongstart i Ås svømmehall og Rustad flerbrukshall

Vi må dessverre vente med å åpne Ås svømmehall og Rustad flerbrukshall denne høsten.

  • Ås svømmehall er stengt frem til oktober på grunn av vedlikeholdsarbeid i garderobene.
  • Rustad flerbrukshall er stengt noen måneder fremover på grunn av gjenoppbygging etter vannskader.

Vi beklager den ulempen stengingen medfører for alle som vanligvis bruker hallene, og kommer med mer informasjon utover høsten. 

Har du spørsmål? Kontakt virksomhetsleder teknikk Anette Bjerke.