Rapport for vei- og gateplan i Ås, illustrasjonsbilde
Rapport for vei- og gateplan i Ås, illustrasjonsbilde
  

Utvikling av sentrumsområdet i Ås

Ås kommune jobber med en plan for Ås sentrum som skal legge rammene for den videre utviklingen av sentrumsområdet. Som en del av arbeidet er det gjennomført flere utredninger, som du kan lese på våre nettsider.

Dette er utredningene du finner på siden:

  • Kulturhistorisk stedsanalyse inkludert grønnstruktur og grøntstrukturanalyse
  • Dimensjoneringsgrunnlag for fortettingsstrategier for Ås sentralområde
  • Vei- og gateplan
  • Håndtering av overflatevann
  • Boligmarkedet i Ås
  • Barnetråkkregistrering
  • Kartlegging og verdivurdering av friluftsområder

Få en kort beskrivelse av hva som behandles i de ulike utredningene, og last dem ned for å lese dokumentene i sin helhet her