icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Aktuelt   ›   Korona   ›   Vaksinering

Vaksinering

Koronavaksinering i Ås kommune

Oppdatert 4. mai

Vaksinering skjer i puljer etter prioriteringen gitt av sentrale helsemyndigheter.

Når det er din tur til å vaksineres, får du en SMS fra kommunen med time for vaksinering. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av timen er det viktig at du gir beskjed så raskt som mulig. 

Det er ikke anledning til å bytte time med mindre man har spesielt tungtveiende grunner til det.

Kort fortalt

Vaksinetidslinje-3.1_1200x675.png


Uke 18

Det er gruppe 5, 6 og 7 som vaksineres denne uka.

Vi begynner med gruppe 8 (innbyggere i alder 55-64 år) neste uke (uke 19). Er du i denne gruppa, vil du snart få SMS fra oss med tilbud om time. Vi oppfordrer deg til å takke ja til timen du får tildelt. Du kan kun endre timen dersom det er tungtveiende årsaker til at du ikke kan møte opp. Ønsker du ikke å vaksineres, ber vi deg om at du ringer oss og avbestiller timen.

Gruppe 8 består av omtrent 1300 personer, og vi antar vi vil holde på med vaksinering av denne gruppen i uke 19-21. Samtidig skal en del som har fått dose 1, få dose 2.

Ås kommune mottar fortsatt kun Pfizer-vaksine.

4739 personer i Ås har fått første dose av vaksinen. 1098 har fått to doser, og er dermed fullvaksinert (tall fra FHI 4. mai).

Mer koronavaksinasjonsstatistikk hos FHI

Hvor langt har kommunen kommet

Se prioriteringsrekkefølgen på FHIs nettsider

Gruppe Status
1. Beboere i sykehjem Ferdigvaksinert med to doser
2. Alder 85 år eller eldre Ferdigvaksinert med to doser
3. Alder 75-84 år Ferdigvaksinert med to doser
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (se listen over risikogrupper hos FHI) Ferdigvaksinert med dose en, gjenstår noe dose to
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Pågår
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Pågår
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Pågår
8. Alder 55-64 år  Ikke startet
9. Alder 45-54 år  Ikke startet
Helsepersonell Pågår

Vaksinesenteret

Kommunen har etablert vaksineringssenter på Åsgård skole i Ås sentrum, i tilknytning til testsenteret. Vil du forberede deg på forhånd, så finner du kart og liste over hva du skal ha med deg her:

Vaksinesenteret i Ås

Når og hvordan får jeg beskjed om vaksinering

Når din gruppe står for tur, får du en SMS med time til vaksinering og informasjon om hvordan du avbestiller timen..

Vi bruker det telefonnummeret som er registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret for å kontakte deg.

Sjekk din oppføring her

Vi informerer på kommunens nettsider, kommunens Facebookside og kommunens app for pushvarsling til smarttelefon. Det vil også bli annonsert i lokalavisen (på papir og digitalt).

Vi setter de dosene vi mottar, med logistikk som sørger for at de som får 1. dose også mottar 2. dose til rett tid. Fordi vi ikke vet når og hvor mye vaksine vi får framover, kan vi dessverre ikke si nøyaktig når vi kan starte vaksineringen av de ulike gruppene. Vi kan heller ikke legge ut timer for bestilling langt fremover i tid.

Er du ikke i prioritert gruppe, kan du allikevel logge deg inn i løsingen for timebestilling og sette deg på venteliste. Ventelisten gir kommunen et anslag på hvor mange som ønsker vaksine i de ulike gruppene. Selv om du setter deg på venteliste, må du bestille time når din gruppe står for tur.

FHI har laget en oversikt over når de forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19. Se Vaksineringsscenario

Når du ikke kan eller vil bruke vaksinetimen din

Ser du at tidspunktet ikke passer, eller du ikke ønsker å vaksinere deg, kontakter du oss så snart som mulig på timebestillingstelefonen. Det er ikke anledning til å bytte time med mindre man har spesielt tungtveiende grunner til dette, som for eksempel undersøkelse på sykehus, begravelse og lignende.

Veldig mange innbyggere i Ås venter nå tålmodig på å få time til vaksinering. Sier du i fra til oss, kan vi tilby din time til noen andre i den prioriterte gruppen.

Vaksinen har kort holdbarhet, og med få vaksiner tilgjengelig er det viktig at vi får brukt ressursene så godt som mulig slik at de som trenger den mest får tilbudet først.

Jeg har fastlege i en annen kommune

Innbyggere i Ås, som har fastlege i en kommune hvor fastlegene også setter vaksine, kan bli vaksinert hos fastlegen sin hvis de får tilbud der først.

Det er imidlertid kommunene som har ansvaret for at innbyggerne skal bli vaksinert. Så får du ikke tilbud via fastlege i en annen kommune, får du uansett tilbud i Ås.

Jeg er i risikogruppe

Er du i en av de medisinske risikogruppene definert av FHI som har høy risiko (merket med stjerne (*) i oversikten under) og har fastlege i en annen kommune, kontakter du fastlegen din. Spør om du vil få tilbud om vaksine ved kontoret til din fastlege. Hvis du skal vaksineres ved vaksinesenteret i Ås, ber du legen sende informasjon om din diagnose til kommuneoverlege i Ås Sidsel Storhaug på e-link slik at du får riktig prioritet.

Medisinske risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper.

Sykdommer/tilstander merket med * er i prioriteringsgruppe 4B.

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Frivillig og gratis

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig. Alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen. Vaksinen er gratis.

Se også temaside hos FHI om koronavaksinasjonsprogrammet

Om vaksinen

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig.

Tre vaksiner er godkjent for bruk i Norge: Comirnaty (Pfizer og BioNTech), Moderna  og AstraZeneca (fra 11. mars er all vaksinering med Astra Zeneca satt på pause). Alle settes i to doser. Comirnaty med 21 dagers mellomrom, Moderna med 28 dagers mellomrom og AstraZeneca med 9 til 12 ukers mellomrom.

Ås kommune mottar foreløpig kun vaksinen fra Pfizer.

Mer informasjon om vaksinering (informasjonsark fra FHI)

Informasjon på flere språk

Organisering

Det er etablert en vaksinergruppe som følger opp de føringene som gis fra sentrale helsemyndigheter (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI). Statsforvalteren i Oslo og Viken koordinerer arbeidet mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter.

Verktøy og systemer

Ås kommune skal bruke systemet SYSVAK i vaksineringsarbeidet. SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som brukes for å holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Ås kommune skal bruke systemet ReMin for å ta i mot timebestillinger elektronisk. Systemet brukes av kommunen allerede i dag, som verktøy ved smittesporing.

Aktuelt

Illustrasjon av koronavirus

Koronavirus – informasjon og helsehjelp

Hold deg oppdatert på informasjon om korona-situasjonen fra Ås kommune. 
Får du SMS fra kommunen med tilbud om vaksinering, er det viktig at du ringer og avbestiller dersom du ikke ønsker vaksine eller timen ikke passer.

Gi beskjed hvis du ikke skal bruke vaksinetimen din

Får du time til vaksinering du ikke kan eller ønsker å møte til, er det viktig at du gir oss beskjed om dette så raskt som mulig etter at du har mottatt tilbud ...
Regnbue_kritt_på_asfalt_ liggende_Photo by Alex Jackman on Unsplash

Noen lettelser i tiltaksnivå for Ås kommune

Regjeringen bestemte torsdag 22. april å legge Ås kommune på tiltaksnivå 5B fra mandag 26. april