icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Valg 2021
  

Stortings- og sametingsvalget 2021

I år er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Fra tirsdag 10. august kan du forhåndsstemme i kinofoajeen i Ås kulturhus.

Valgdag mandag 13. september

I år er det kun en valgdag i Ås, mandag 13. september fra kl. 9-21. Vi oppfordrer innbyggere til å benytte alle valglokaler og hele åpningstiden i forhåndsstemmeperioden.

Se også informasjon om stortings- og sametingsvalget 2021 på valgdirektoratets nettsider

Tidligstemming 1. juli - 9. august

Allerede fra 1. juli kan du avgi din stemme til valget ved innbyggertorget på Ås rådhus.

Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Dersom du trenger å tidligstemme ber vi deg om å ringe Ås innbyggertorg på telefonnummer 64 96 20 00 for å avtale tidspunkt. Åpningstider hverdager fra kl. 10-14.

Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon

Forhåndsstemming 10. august - 10. september

Fra 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme.

I Ås kommune kan du forhåndsstemme ved følgende lokaler:

Ås kulturhus/kinofoajeen

mandag – fredag kl. 9-14.30
torsdag kl. 9-19
lørdag 4. september kl. 10-14

Nordby bibliotek/Vinterbrosenteret

onsdag 25. august, 1. september, 8. september kl. 14-20
torsdag 26. august, 2. september, 9. september kl. 14-20

NMBU/Studentsamfunnet

fredag 3. september kl. 9-14
mandag 6. september kl. 9-14
tirsdag 7. september kl. 9-14

Stemme på valgdagen

I år er det kun en valgdag i Ås kommune. Valgdagen er mandag 13. september.

Du kan forhåndsstemme i andre kommuner enn der du bor, men på valgdagen kan du bare stemme i din hjemkommune. Det vil si i kommunen du er folkeregistrert per 30. juni 2021.

Her kan du stemme på valgdagen:

 • Ås ungdomsskole kl. 9-21
 • Rustad skole kl. 9-21
 • Nordbytun ungdomsskole kl. 9-21
 • Solberg skole (gymsalen) kl. 9-21

I Ås kommune er det fire valgkretser:
Åsgård og Brønnerud krets
Rustad, Holstad og Kroer krets
Nordby krets
Solberg krets

Du velger selv hvilket lokale du vil avlegge stemme ved.

Står du i manntallet?

For å få stemme ved stortingsvalget og sametingsvalget må du stå innført i manntallet. Dette er lagt til offentlig ettersyn, og blir liggende fram til og med 13. september på rådhusets innbyggertorg, Ås bibliotek i kulturhuset og Nordby bibliotek på Vinterbro Senter. 

Registrert bostedsadresse 30. juni

Det er registrert bostedsadresse den 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett og hvor du kan stemme på valgdagen. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30.06.2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller forhåndsstemme andre steder.

Sametingsvalget

I kommuner med færre enn 30 manntallsførte, deriblant Ås, er det kun mulig å forhåndsstemme til sametingsvalget. 

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet

eller du mener at du selv eller andre er uriktig innført eller utelatt, kan du kreve feilen rettet. Krav eller klage skal være skriftlig og begrunnet, og sendes:

 • vedrørende stortingsvalg til: Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås eller post@as.kommune.no.
 • vedrørende sametingsvalg til: Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok

Partiene som stiller til valg

Valgstyret i Viken fylkeskommune godkjente 26. mai 20 lister i Akershus.

Se godkjente valglister hos Viken fylkeskommune

Sametingsvalget

For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

I Ås er det kun mulig å forhåndsstemme ved sametingsvalget. 

Godkjente valglister til sametingsvalget 2021

Smittevern og valg

Valget i Ås vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Regjeringen har laget en smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-pandemien. Ås kommune følger regjeringens råd og anbefalinger, også når det gjelder smitteverntiltak ved gjennomføring av stortings- og sametingsvalget. 

Oppsummering av innholdet i veilederen

 • Valget kan gjennomføres
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Smittevernveilederen for valggjennomføringen kan du lese her (pdf) (.pdf)

Digitalt valgkort

Fram til forhåndsstemmingen starter den 10. august sendes valgkort til alle stemmeberettigede. De aller fleste vil i år motta valgkortet i sin digitale postkasse. Du vil motta en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost, e-Boks eller Altinn). 

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Det inneholder i tillegg opplysninger om åpningstider og adresse til valglokalet. Du trenger ikke vise valgkort for å stemme, men det vil gå raskere med registreringen dersom du har det med. Husk legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

På valg.no kan du lese mer om digitalt valgkort

Husk legitimasjon

Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet "én velger - én stemme", og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder:

 • navnet ditt
 • fødselsdatoen din
 • gjenkjennelig bilde av deg

Institusjoner og omsorgsboliger

Beboere ved Moer sykehjem, Moertunet, Doktor Sødringsvei og Ås avlastning kan stemme der på fastsatte tidspunkt. Det vil også bli mulighet for å stemme ved Granheimtunet i år. Mer informasjon kommer.

Du som er beboer ved institusjoner kan også stemme i ordinære valglokaler i hele forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

Bestill hjemmestemming

Velgere som av ulike grunner ikke kan forhåndsstemme i valglokalet kan bestille hjemmestemming.

Bestilling må være mottatt innen fredag 10. september kl. 10.00 til innbyggertorget@as.kommune.no eller telefonnummer 64 96 20 00.

Innbyggere i isolasjon og karantene

Innbyggere som er i isolasjon eller karantene skal vente til de er ute av isolasjon eller karantene før de avgir stemme til valget. 

Dersom dette ikke er mulig, kan innbyggere i karantene  forhåndsstemme ved koronasenteret i Moerveien 12. Åpningstid 6 - 10. september kl. 10-12.

Velgere i isolasjon må avtale tidspunkt for hjemmestemning. Mer informasjon kommer.