icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Aktuelt   ›   Valg av meddommere for 2021-2024
  

Valgte meddommere i Ås kommune

perioden 2021-2024

Ås kommunestyre valgte 17. juni 2020 meddommere til Borgarting lagmannsrett, Follo tingrett, Akershus og Oslo jordskifterett, samt medlemmer av forliksråd, faste møtefullmektiger ved forliksrådet og kandidater til skjønnsutvalg for Viken.

Hvem som er valgt til de forskjellige instansene er publisert på Ås kommunes hjemmeside her:

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-17-06-2020.350480.MD1I708787oef31.pts.html 

Her kan du også lese saksdokumentene og mer om hva vervene innebærer.

Mer om verv som meddommer kan du lese her:

https://www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/

Alle valgte personer vil få brev med nærmere informasjon.

Valgte personer kan fylle ut skjema om personopplysninger her: