Logo for valg 2017 med riksløve i gull
Logo for valg 2017 med riksløve i gull
  

Valgdagene i Ås

I Ås kommune holdes det valgting søndag 10. september kl. 16.00-20.00 og mandag 11. september 09.00-21.00. Du kan stemme i det valglokalet du selv ønsker.

I Ås kommune holdes det valgting:

  • søndag 10. september       kl. 16.00 - 20.00
  • mandag 11. september      kl. 09.00 - 21.00

Oversikt over lokaler:

01 Brønnerud Brønnerud skole, gymsal
02 Åsgård                 Ås kulturhus, kinofoaje
03 Rustad og Holstad Ås ungdomsskole, 1.etasje
05 Kroer Kroer skole, gymsal
06 Nordby Nordbytun ungdomsskole, aula
07 Solberg Granheimtunet, Nordby eldresenter

For å stemme på valgdagene må du:

  • Stemme i den kommunen du er manntallsført
  • Ha med legitimasjon

Du trenger ikke valgkort for å stemme, men det er fint om du tar det med.                             

Stemmerett ved stortingsvalget har norske statsborgere som:

  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2017
  • Er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge eller ansatte i diplomatiet m. familie
  • Er innført i manntallet i Ås kommune på valgdagen.

Det er registrert bostedsadressen 30. juni 2017 som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett og hvor du kan stemme på valgdagen.

Er det feil i manntallet eller du er bosatt i utlandet kan du kreve deg innført i manntallet på valgtinget eller innen 12.09.2017 kl. 17.00.

For mer informasjon om valget:

Se Ås kommunes hjemmeside www.as.kommune.no/valg-2017 eller kontakt kommunen på telefon 64 96 20 00 eller e-post: post@as.kommune.no