icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
R-329 kart
  

Varsel om oppstart av detaljregulering av ny avgrening for Østre linje og togparkering syd for Ski

I henhold til plan- og bygningsloven varsles oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for ny avgrening Østre linje og togparkering syd for Ski. Planområdet ligger i Ås og Ski kommuner.

Planarbeidet skal regulere en ny trasé for Østre linje inn til Ski stasjon, slik at tog fra indre Østfold kan kjøre inn i Blixtunnelen. Planarbeidet skal også regulere areal til togparkering for tog som går i trafikk sydøst for Oslo.

Planområdet er større enn jernbanetiltaket for å ta høyde for at det skal utredes ulike alternativer for Østre linje og for togparkering. Bane NOR ønsker innspill om bruk av arealene innenfor planområdet og lokalkunnskap som grunnlag for å utarbeide et planprogram.

Dette planarbeidet skal konsekvensutredes. Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn sommeren/høsten 2019.

Det er mulig å gi innspill til planarbeidet via en digital kartportal. Link til kartportalen finner du på prosjektets hjemmesider: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/togparkering-hensetting/togparkering-ski---ny-innforing-ostre-linje/

Innspill til planarbeidet kan også sendes til Bane NOR v/planfaglig rådgiver Asplan Viak: Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika, eller til e-post asplanviak@asplanviak.no, innen 26.05.2019.

Innspill bes vennligst merket «Østre linje/togparkering Ski syd».

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her