icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Dyster oppstarskart
  

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtaler for felt B2, Dyster Eldor 2

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid og forhandling om utbyggingsavtaler for Dyster Eldor II, Ås. Detaljreguleringen følger opp vedtatt områderegulering fra 21.06.2017 med oppstart av detaljregulering av felt B2.

Forslagsstiller er Ås boligutvikling AS ved Solon Eiendom, plankonsulent er IN’BY AS. Planområdet, (gnr/bnr 55/543) ligger 1,7 km sørøst for Ås sentrum. Planområdet er en del av områderegulering (21.06.2017) for Dyster Eldor II.

Felt B2 er første detaljregulering. Rekkefølgekrav for opparbeidelse av grønnstruktur vil også bli en del av det kommende planarbeidet.  Forslagsstiller ønsker å bygge ca. 130 boenheter på feltet. Byggehøyde tre etasjer, parkering i P-kjeller. Atkomst fra Gneisveien og ny etablert Grunnfjellsvei. Planområdet er ca. 30 daa med avgrensning som vist på kartutsnittet. Reguleringsformål er bebyggelse- og anlegg/boligbebyggelse, kjøreveg.

Det kunngjøres med dette også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det samme området, jf. pbl. § 17-4. Utbyggingsavtalen vil være knyttet til den nye detaljregulering som det nå varsles oppstart av plan for. Detaljreguleringen skal i hovedsak være i tråd med vedtatt områderegulering av 21.06.2017, men enkelte avvik kan forekomme. Hensikten med utbyggingsavtalen vil være å avklare ansvar for gjennomføring av rekkefølgekrav i detaljreguleringen. Fremforhandlet avtale vil legges ut til offentlig ettersyn.

Innspill/spørsmål til planarbeidet sendes:
IN’BY v/Kyrre Holmeseth-Martin,
Grubbegata 14, 0179 Oslo, innen 8. juni 2019
tlf. 48494008, e-post: kyrre.holmeseth-martin@inby.no. 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her