icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingress slettes
  

Varsel om oppstart av R-322 Detaljregulering for Dyster Eldor barnehage

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering for Dyster Eldor barnehage.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny barnehage med tilhørende adkomst, parkering og utearealer. Planarbeidet vil bli utarbeidet i tråd med føringer gitt i områdereguleringsplan Dyster Eldor II. Barnehagen vil bli dimensjonert for 8 avdelinger med stor vekt på gode miljøløsninger. Viktige problemstillinger vil for øvrig være god og sikker adkomst, hensyn til evt. friluftsverdier, naturverdier, tilpassing til terreng og vegetasjon samt naboforhold. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 30. juli 2021 rettes til:
Rambøll Norge AS, Avd. Plan og Arkitektur, Postboks 383, 1601 Fredrikstad
og/eller e-post: per.atle.tangen@ramboll.no
 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her