icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingress
  

Varsel om oppstart av R-335 Detaljregulering for Moerveien 7-9 (felt BS6)

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Moerveien 7 og 9 (BS6). Planen fremmes av Lund+Slaatto Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Moerveien Uvikling AS.

Hensikten med reguleringen er å bygge boliger med høyere tetthet og en mer bymessig struktur, i tråd områdereguleringsplanen. Planområdet ønskes regulert til boligformål i inntil 6 etasjer med næring i første etasje mot Moerveien. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planen er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2.

Innspill til planarbeidet kan innen 28.06.2021 sendes til Lund+Slaatto Arkitekter AS, Langkaia 1, 0150 OSLO, post@lsa.no.

Merk henvendelsen «BS6».

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Ane Nesje, tlf. 952 74 691 e-post: ane@lsa.no.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her