icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
planavgrensning fylkesvei152 illustrasjonsbilde
planavgrensning fylkesvei152 illustrasjonsbilde
  

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det kjent at arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.152 på strekningen Meierikrysset- Ås sentrum igangsettes.

Formålet med planen er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs fv.152. Statens vegvesen ønsker med planarbeidet å legge grunnlag for et forbedret, fremtidsrettet tilbud for gående og syklende på strekningen, særlig med tanke på en vesentlig aktivitetsøkning ved NMBU fra 2018/19. Strekningen er første del av en utbedret gang- og sykkeltrase med god fremkommelighet gjennom Ås tettsted. På vegne av Ås kommune skal det også vurderes nytt kryss mellom Skoleveien og Skogveien.

Vegvesenet ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet.

Eventuelle innspill merkes «15/240369" og sendes Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer innen 10. mai 2016.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir sendt ut svarbrev til innspillene, men innspillene vil bli behandlet og kommentert i utarbeidelsen av planen.

Det vil kunne bli gjennomført landmålinger på privat grunn innenfor planavgrensningen. På et senere stadium vil det også kunne bli aktuelt å gjennomføre grunnboringer og arkeologiske undersøkelser. Berørte grunneiere vil i så fall bli kontaktet på forhånd.

planavgrensning_fv152.jpg

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her