icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Nordby
  

Varsel om oppstart - R-315 - Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering for Nordby barnehage

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny barnehage med tilhørende adkomst, parkering og utearealer. Barnehagen vil bli dimensjonert for 8 avdelinger med mulig utvidelse med ytterligere to avdelinger. Som en del av planarbeidet vil det bli utarbeidet en geoteknisk vurdering.

Viktige problemstillinger vil være god og sikkert adkomst, hensyn til eventuelle friluftsverdier, naturverdier, tilpasning til terreng og vegetasjon samt naboforhold. Planens endelige avgrensing vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 12. mai 2017 rettes til:
Rambøll Norge AS, Avd for Plan og Arkitektur, Postboks 383, 1601 Fredrikstad
og/eller e-post: per.atle.tangen@ramboll.no 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her