icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Oppstartsvarsel Nygårdsveien24 og 33
Oppstartsvarsel Nygårdsveien24 og 33 jl
  

Varsel om oppstart: Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33

Ås kommune gjør oppmerksom på igangsatt arbeid med detaljregulering for eiendommene gnr. 103 bnr. 165, 3   og 4 ved Nygård/Nordvang.

Området er i dag regulert til byggeområde for motell og parkering (Reguleringsplan for Nygård/Nordvang datert 23.05.1990). 

Planens formål er å legge til rette for bygging av boliger og næringsbygg med atkomst fra Nygårdsveien. Formålet er i tråd med gjeldende kommuneplan for Ås, vedtatt 06.04.2011. Planavgrensning fremgår av kartutsnitt nedenfor. Grensen kan bli justert i løpet av planarbeidet. 

Eventuelle henvendelser og kommentarer i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeid kan sendes skriftlig innen 15. mars 2016 til: 

Code Arkitektur AS, Akersgata 16, 0158 Oslo v/siv.ark Julian Sverd Lyngheim.

Oppstartsvarsel_Nygårdsveien24og33_800x1179.jpg

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her