icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
bilde
  

Varsel om planoppstart for detaljregulering, og framleggelse av forslag til planprogram for Vollskogen boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 4-1 og 12-8 varsles det om igangsettelse av detaljregulering, og framleggelse av forslag til planprogram for Vollskogen boligområde, plan-ID 321. 

Det kunngjøres samtidig oppstart om forhandling av utbyggingsavtale.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger i Vollskogen. Planområdet er avsatt til boligformål og LNF-område i arealdelen til gjeldende kommuneplan (2015-2027). Planarbeidets avgrensning er vist på illustrasjonen over. Planområdet vil berøre følgende eiendommer: 36/1, 36/3, 42/1, 42/1/277 og 43/3.

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning. På bakgrunn av forskriftens § 6, § 7 og § 8 utløser planen ikke krav om Konsekvensutredning (KU). Likevel stilles det krav til KU da det er utfordringer knyttet til adkomst, trafikksikkerhet og grunnforhold.  Det kunngjøres samtidig oppstart om forhandling av utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen vil omhandle kommunalteknisk infrastruktur som veg, vann og avløp.

Naboer og berørte parter i saken vil varsles direkte. 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Rambøll Norge
AS v/ Julian Ghansah, julian.ghansah@ramboll.no, PB 427, Skøyen, 0213 Oslo, innen 04.01.2020.

Vedlegg:

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her