Aas_kommunevaapen_2016_staende-tilpasset nett
  

Varsel om supplerende høring, skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030

I forbindelse med skolebehovsanalysen i Ås nord, gjennomføres det en supplerende høring. Høringsperioden er 13. august - 16. september 2018.

Høringen sendes til foresatte i Sjøskogen og Nordby skolekrets via skolene og barnehagene i kretsen den 13. august. Da publiseres den også på kommunens hjemmeside, slik at alle som ønsker kan sende inn høringssvar. De høringssvarene som allerede er sendt inn, vil fortsatt følge saken.

Les høringssvarene som er kommet inn, saksfremlegget og kommunestyrets vedtak om supplerende høring i møteprotokollen for kommunestyremøtet 20. juni 2018 (se sak 48/18 - Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030)

Skolebehovsplanen for Ås nord blir politisk behandlet i oktober og november 2018.