icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
utvidet planområde Norderås førerhundskole-page-001
  

Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av Norderås førerhundskole

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid vedr. detaljregulering av «Norderås –førerhundskole». Det varsles om utvidelse av planområde på 2,3 dekar vestover.

Hele planområdet er etter utvidelsen på ca. 13,9 daa og er avsatt til LNF‐område i kommuneplanens arealdel. Ca. 9 daa av dette er tomt(bygg‐/anleggsområe) for ny førerhundskole. Resterende av planområdet er privat adkomstvei med sidearealer og eksisterende skjermvegetasjon mot fulldyrka mark.

Evt. nye innspill/merknader til denne utvidelsen sendes skriftlig innen 20.desembner 2018 til: aa@orp.no , evt. i brev til Øvre Romerike Prosjektering AS v/Aksel Askeland, pb 26, 2051 Jessheim.

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her