icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Vollskogen
  

Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av Vollskogen

Det varsles med dette om en utvidelse av planområdet på 44,8 daa vest for det opprinnelige planområdet for detaljregulering av Vollskogen. Planområdet utvides også noe langs Nedre Pentagonvei. 

Frist for merknader og innspill er 02.10.2020 

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Vollskogen, datert 11.11.2019. Det varsles med dette om en utvidelse av planområdet på 44,8 daa vest for det opprinnelige planområdet. Planområdet utvides også noe langs Nedre Pentagonvei. Hele planområdet er etter utvidelsen på ca. 360 daa.

Planområdet utvides mot vest for å imøtekomme Statens Vegvesens innspill ved varsel om oppstart, om å tilrettelegge for skolevei fra Vollskogen, via Vollveien og videre mot Brønnerud skole. Innenfor den utvidede delen av planområdet skal det utredes ulike traséer for skolevei, hvor én vil reguleres i planforslaget.

Den utvidede delen av planområdet i vest omfatter eiendommene med gnr./bnr. 36/1, 36/3, 36/5, 36/7 og 43/3. Eiendommene med gnr./bnr. 36/5 og 36/7 vil ikke reguleres i planforslaget, men må likevel inkluderes i det utvidede varslede planområdet da det vil utredes traséer både nord og sør for disse eiendommene. Øvrige deler av det utvidede området som ikke avsettes til skoleveitrasé, vil heller ikke reguleres i planforslaget.

Den utvidede delen av planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF. På området ligger det i dag gårdstun og jordbruksarealer. Deler av Vollveien ligger også innenfor den utvidede delen av planområdet.

Langs Nedre Pentagonvei utvides planområdet med 5 meter på hver side av veien for å sikre nok arealer til å regulere gang- og sykkelveg med eventuelle skjæringer og fyllinger på en av veiens sider. Utvidelsen langs Nedre Pentagonvei er på ca. 2,6 daa. og omfatter ingen nye eiendommer. Det er fremdeles eiendommene langs veien som omfattes: 42/1/196, 42/1/277 og 43/3.

Eventuelle nye innspill/merknader til den utvidede delen av planområdet sendes skriftlig innen 02.10.2020 til julian.ghansah@ramboll.no, eventuelt i brev til Rambøll Norge AS v/Julian Ghansah, PB 427 Skøyen, 0213 Oslo.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her