icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Justert fortettingsstrategi historisk stedsanalyse
  

Vedtatt fortettingsstrategi og infrastrukturtiltak i vei- og gateplan for Ås sentralområde

Her kan du lese hva kommunestyret i Ås vedtok i møte den 21. mars i år om hvordan det i framtiden skal bygges i Ås sentralområde.

Ås Kommunestyre har i møte 21.3.2018 vedtatt fortettingsstrategien som skal ligge til grunn for det videre arbeidet med områdereguleringsplanen i Ås sentralområde, og de infrastrukturtiltakene i veg- og gateplan som skal utredes videre.
 

Fortettingsstrategi

Justert fortettingsstrategi deler planområdet inn i fem delområder og anbefaler ulike strategier for videre utvikling i disse delområdene.

Den justerte fortettingsstrategien som ble vedtatt legger større vekt på kulturhistorisk stedsanalyse i etablerte boligområder (med enkelte unntak), og legger opp til økt arealutnyttelse for deler av den sentrumsnære bebyggelsen. Det inkluderer hele Langbakken næringsområde og «Sentrum øst», «Hangartomta», området ved dagens Esso-stasjon, del av Idrettsveien, Brekkeveien 16 og 18, med mer.

Infrastrukturtiltak i vei- og gateplan

Vei- og gateplan utgjør et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Rapporten inneholder mål, prinsipper og strategiske grep for utviklingen av gatenettet i Ås, samt en strategiplan for gatenettets typologi, prioritering av gater for gående, syklende, buss og bil, og parkeringsplan for sykkel og bil. Planen konkretiserer også en rekke prinsipper for utforming av ulike typer gater.

Det ble vedtatt at det skal utarbeides en teknisk utredning for en rekke anbefalte infrastrukturtiltak, og innarbeidet i områdereguleringsplanen dersom de er teknisk og økonomisk gjennomførbare. De kontrete infrastrukturtiltakene kan leses i lenken under.


Les saksframleggene med alle vedlegg på nett:

Justert fortettingsstrategi historisk stedsanalyse

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her