icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingress Dyster Eldor 2, felt B2
  

Vedtatt reguleringsplan - R-327 Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2

Ås kommunestyre har i møte 10.02.2021, sak 8/21, vedtatt R-327 Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2. 

Vedtaket og alle saksdokumentene kan leses her, sak 8/21:

Hensikten med planen er å tilrettelegge for om lag 135 nye boenheter i rekkehusbebyggelse med tilhørende utearealer. Parkering legges under bakken, og det legges særlige føringer for ivaretakelsen av naturmangfold i og utenfor planområdet. 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen.

Klagefristen er 3 uker fra dette brevet er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr.Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her