icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vei, gate og parkering
Ei jente går bortover veien, med en høy hekk på ene siden. En bil er på vei ut fra en gårdsplass.

Klipp hekker, busker og trær til skolestart

Onsdag 18. august er det skolestart, og mange barn skal igjen gå eller sykle til skolen. Særlig for de minste elevene er det ekstra viktig at du har klippet hekken.

Publisert: 13. august 2021
Elgskilt på Kongeveien, Vinterbro

Se opp for rådyr og elg langs veiene

Vet du hva du må gjøre hvis du kjører på et rådyr eller du ser et skadet dyr? 

Follo landsbrukskontor minner bilistene om å være oppmerksomme i høstmørket. Det er mye rådyr i Ås, og de fleste viltpåkjørsler skjer i perioden oktober til desember. 

Publisert: 26. oktober 2020
WP_20151202_001

Gravearbeider i sentrum

Denne uken begynner oppgradering av veilysnettet i sentrum

Publisert: 25. november 2019
20160817_122808_450x800_cropped_442x321

Bygging av snuplass og kantstopp for buss langs Kjærnesveien

I løpet av uke 40 vil byggingen av snuplass og kantstopp for buss langs Kjærnesveien starte. 

Publisert: 27. september 2019
Graving Moer utsnitt 1

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

Publisert: 12. juni 2019
Graving Moer utsnitt 1

Stenging av veier rundt Moer sykehjem

I forbindelse med utbyggingen av Moer sykehjem, må det legges nye vannledninger. Det betyr at noen veier i området blir stengt for biltrafikk, les mer på neste side om hvem som blir berørt og når gravingen skal skje.

Publisert: 27. mai 2019
parkert bil

Parkerte biler i veien gir oss problemer

Grunnet store snømengder er vi avhengige av plass i veien for å få brøytet skikkelig.

Publisert: 08. februar 2019
Oversiktsbilde av Ås sentrum med omegn

Rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet for Ås kommune

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, skoler, barnehager, velforeninger med flere.

Publisert: 07. februar 2019
Illustrasjonsbilde bru

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2021-2024

Vedtatt av kommunestyret i Ås, 17.06.2020

 

Publisert: 21. februar 2018
20171115_203029_450x800

Lys i Aschjemskogen

Det nye lyset i gang sykkelveitraseen gjennom Aschjemskogen er nå på.

Publisert: 17. november 2017
parkering forbudt illustrasjon

Nye trafikksikkerhetstiltak

Nye trafikksikkerhetstiltak er planlagt i områdene som tilgrenser den nye modulskolen på stadion. Dette er gjort for å bedre trafikksikkerheten for skoleelever i adkomstveiene til modulskolen.

Publisert: 26. juni 2017
Ås rådhus inngang Skoleveien

Informasjon fra Teknisk etat om skilt- og reklameinnretninger

Til næringsdrivende med publikumsrettet virksomhet i Ås sentrum. I ny kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.16, er det nå bestemmelser som regulerer blant annet utforming, antall og plassering av skilt og innretninger.

Publisert: 27. januar 2017
2016-08-16 Åpning sykkelvei Ås - Drøbak

Sykkelveien i Trolldalen mellom Ås og Drøbak offisielt åpnet

På grensen mellom Ås og Frogn kommune var det snorklipping for å markere at man nå kan sykle på en sammenhengende sykkelvei mellom Ås og Drøbak.

Publisert: 16. august 2016
Kommunevåpen Ås

Her kan du se kart over godkjente gravearbeider

All graving/arbeider på kommunal/offentlig grunn er søknadspliktig.

Publisert: 01. desember 2015
Kommunevåpen Ås

Gebyrer for gravesøknad 2019

Publisert: 06. november 2013