Avduking av skilt Ås stasjon
Avduking av skilt Ås stasjon
  

Veien til kunnskap er kartlagt!

Høytidelig avduking av informasjonskart ved Ås stasjon, som viser veien til UMB og sentrale kommunale bygninger i Ås.

Mange var møtt fram for å overvære avdukingen fredag 2. november klokken 14.00. Første post på programmet var studentkoret Overævne som kom syngende fram foran det tildekkede informasjonskartet. De framførte tradisjonell mannskorsanger med snert, mens inntogssangen bar preg av mer løssluppen studenthumor. Vakkert låt det uansett!

Prorektor for utdanning ved UMB, Mari Sundli Tveit, ønsket velkommen, og orienterte om bakgrunnen for, og målet med kartet.

- Noen har gitt meg æren for at dette har blitt realisert, men egentlig er det veldig mange som har snakket om dette i flere år. Men i en sammenheng lovte jeg å få det til, så da måtte jeg også skaffe midler til det. Dette har vært et samarbeid med Ås kommune, derfor ber jeg om at ordfører Johan Alnes og rektor ved UMB, Hans Fredrik Hoen nå foretar den offisielle avdukingen.

Alnes og Hoen fortar så den høytidelige avdukingen, til applaus fra de frammøtte, før Tveit igjen får ordet.

- Vi har i tillegg til et tradisjonelt kart, også lagt inn QR-koder. De kan man fotografere med smartmobiler, og så kommer man direkte inn til hva som skjer i Ås kommune, eller ved UMB. Man kan også laste ned et kart i pdf-format, forklarer Tveit, og tar en liten demonstrasjon med mobilen.

Hun retter også en takk til Berit Hopland som har tegnet kartet. Hopland jobber i grafisk avdeling i kommunikasjonsavdelingen ved UMB. Hopland har samarbeidet med blant andre Øyvind Graham, som har vært ansvarlig for å lage QR-kodene. Kai Tilley, fra samme avdeling, har også vært en av de som har hatt stått bak ideen til kartet.  Kartet er også utstyrt med en enkel avstandsskala i margen, slik at man lett kan se hvor langt det er å gå til de enkelte bygninger. Bussruter er også tegnet inn. Nummereringen på kartet, følger nummereringen på andre informasjonskart, slik at samme bygg alltid har likt nummer på alle informasjonstavler/kart.

Ordfører Alnes viser til at Ås kommune i et kommunestyrevedtak allerede for to år siden vedtok at det skulle lages et tilsvarende kart. Han var glad for at prosjektet nå var vel i havn, og at innbyggerne også lett kunne finne fram til institusjoner i kommunen, for eksempel Moer sykehjem.

Overævne framførte Frie Norske bonde og Olav Trygvasson, samt et avslutningsnummer på veien inn til kaffe og kaker på Ås stasjon. Dersom noen ergrer seg over at de gikk glipp av sangprestasjonene, så har koret 20 års jubileum i februar neste år. Klarer du ikke vente til da, så ta kontakt med koret, de stiller gjerne opp og underholder. (Selvfølgelig ikke helt gratis.)

Tveit roste forøvrig samarbeidet med Ås stasjon, som på grunn av ustabilt vær var villige til å flytte arrangementet inn på kort varsel. Heldigvis ble det bare nødvendig med kaffe og kaker inne.

Jernbaneverket fikk også ros for smidig behandling av plasseringen av informasjonstavlen med kartet.

Et tilsvarende kart vil bli plassert ved Korsegården, og etter hvert andre plasser ved behov. Planlagte nybygg ved utbyggingen av UMB er allerede lagt inn med rød farge.

Så nå kan ingen klage over at de ikke finner fram til kunnskapen, eller kommunens tjenester!