icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Dyster Eldor illustrasjonsbilde
Dyster Eldor illustrasjonsbilde
  

Velkommen til informasjonsmøte om reguleringsplan for Dyster-Eldor i Ås kommune!

Kommunen vil presentere to alternativer til reguleringsplan for et boligområde ved Dyster-Eldor syd i tettstedet, som er til offentlig ettersyn frem til 30. juni 2016.

Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II med to alternativer ble behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 16.02.2016, og i kommunestyret 20.04.2016 der det ble vedtatt to alternativer sendt ut til offentlig ettersyn. 

Planområdet omfatter om lag 183 dekar, og ligger ca. 1,5 km syd for Ås stasjon. Området er avsatt til boligformål og offentlig- eller privat tjenesteyting i kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016. 

De to alternativene viser 11 byggefelter avsatt til boligbebyggelse og offentlig- eller privat tjenesteyting, samt grønnstruktur og teknisk infrastruktur i området. 

Møtet vil finne sted torsdag 2. juni kl 18 i Ås kulturhus. 

Begge alternativene til reguleringsplan kan ses på kommunens nettside, http://www.as.kommune.no/offentlig-ettersyn-omraadereguleringsplan-for-dyster-eldor-ii-r-291.5871611-125470.html

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her