19. november er World Toilet Day.
  

Verdens toalettdag 2018

I Ås kommune er vi så privilegerte at vi hører til blant de 27% av verdens befolkning som har tilgang på private, sanitære anlegg som er tilknyttet et system der avløpsvannet renses før det slippes ut i naturen.

Verdens toalettdag er en offisiell FN-dag som markeres hvert år 19.november. Rent vann og gode sanitærforhold er FNs bærekraftmål nummer 6 og ble i 2010 anerkjent som en menneskerettighet.

Bakgrunnen for å markere denne dagen er at 4,5 milliarder mennesker ikke har tilfredsstillende toalettløsning hjemme hos seg og at 1/3 av alle mennesker - 2,3 milliarder – har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold i det hele tatt.

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling.

  • 892 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
  • Over 1600 barn dør hver dag av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene.
  • Investeringer i sanitære forhold i utviklingsland øker landenes bruttonasjonalprodukt.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon. Når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
  • De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte.
  • WHO beregnet i 2012 at hver krone som ble investert i sanitære forhold ga kr 5.50 tilbake i reduserte helseutgifter, høyere produktivitet og færre tidlige dødsfall.

Må ta vare på avløpssystemet vårt

I Ås kommune er vi så privilegerte at vi hører til blant de 27% av verdens befolkning som har tilgang på private, sanitære anlegg som er tilknyttet et system der avløpsvannet renses før det slippes ut i naturen. I Norge kan vi bli bedre på å ta bedre vare på avløpssystemet vårt. I en fersk undersøkelse Sentio har utført for Norsk Vann, svarer 17% av Norges innbyggere at de kaster ulike typer avfall i toalettet. I fjor var tallet 21 % så utviklingen går i riktig retning. Visste du for eksempel at våtservietter ikke skal kastes i do?

Ulike typer avfall i toalettet skaper problemer i form av tette ledninger, oversvømmelser i hus og i naturen samt økt rotteplager og miljøforurensning.

På Verdens toalettdag kan vi sende en vennlig tanke til de mange dyktige fagfolkene rundt omkring i kommunene, som sørger for at avløpsvannet vårt blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Har du hørt historien om da vi fant Lynet McQueen i et avløpsrør her i Ås?

Og hvis DU er av dem som til nå har kastet avfall i do: Det er både enkelt og smart å slutte med det! Vis dovett! Bare bæsj, tiss og dopapir skal i do!