Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Viktige saker til politisk behandling

Reguleringsplan for Campus Ås skal behandles i HTM torsdag, kommunedelplan for ny E18 behandles i formannskapet onsdag.

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) skal behandle reguleringsplanen for Campus Ås i sitt møte torsdag 7. juni klokken 18.00. Da skal også reguleringsplanen for Einarstujordet behandles.

Se innkallingen her.

Formannskapet skal onsdag 6.juni klokken 18.30 behandle ny kommunedelplan for ny E18.

Se innkallingen her.

Begge møtene er åpne for publikum.

Møtedatoer til alle møter, med saksdokumenter, finner du her.