Workshop 1 april
Workshop 1 april
  

Workshop for ungdom og politikere

Ungdommen i Ås er i stor grad patrioter, og er opptatt av at Ås sentrum skal være et godt sted å være og å vokse opp.

Tirsdag 1. april inviterte Ås kommune ungdom og politikere til workshop om Ås sentrum. Bakgrunnen for workshopen var å få innspill til kommuneplanarbeidet, men det er også viktig å skape arenaer der ungdom, politikere og kommunen kan møtes og diskutere. Det var godt oppmøte av både ungdommer og politikere med rundt 35 fremmøtte. Som gruppeledere hadde vi med oss Plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug, førsteamanuensis Marius Grønning fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), og landskapsarkitektstudentene Tine Karlsvik, Balen Jawad Yousef, Anna Cecilie Holand, også de fra NMBU.

Ungdommen i Ås er i stor grad patrioter, og er opptatt av at Ås sentrum skal være et godt sted å være og å vokse opp. Workshopen viser at kommunen har noen utfordringer når det gjelder å forme et sentrum med møteplasser for ungdom, og hvor det er aktiviteter  som er attraktive for ungdommene. Ungdom ønsker å være synlig i sentrum. Noen ønsket seg også mer kunst, og da særlig kunst som innbyr til fysisk aktivitet. På tross av utfordringer er ikke ungdommen pessimister, de ser muligheter der andre ser utfordringer, og har mange konkrete innspill som kan gjøre en forskjell. Ungdommen reflekterer over fremtiden og har klare meninger om hvordan den kommende utviklingen i Ås skal skje.

Workshopen var inspirerende og morsom, og har gitt kommunen flere verdifulle innspill som tas med videre i  kommuneplanarbeidet.

Prosjektgruppen takker for oppmøtet og engasjementet!

Workshop 1 april-2.jpg

Workshop 1 april.jpg

Workshop 1 april-3.jpg

Workshop 1 april-4.jpg

Workshop 1 april-5.jpg